Ivm  de maatregelen rondom corona zijn er voorlopig geen vergaderingen of andere activiteiten gepland.

Indien noodzakelijk vergadert het bestuur digitaal.